Susisiekime!

Garantijos ir sąlygos

„CERAGEM“ klientai turi teisę į nemokamas atsargines detales ir jų nemokamą pakeitimą ir (arba) remonto paslaugas pagal mūsų ribotą (2 metų nuo įsigyjimo datos) garantiją. „CERAGEM“ gali sutrumpinti garantijos laiką, jei gaminys naudojamas ypatingai intensyviai arba naudojamas komerciniams tiklams.

Ribota garantija

„CERAGEM Co., Ltd“ užtikrina produkto palaikymą pagal galiojančius vartotojų teisių užtikrinimo įstatymus.

Atsiradus techninėms problemoms, visų pirma kreipkitės į vietą kur įsigijote produktą arba kontaktuokite su bet kuriuo kitu „CERAGEM“ distributoriumi, esančiu arti Jūsų. Jei negalite gauti būtinos pagalbos – susisiekite su „CERAGEM Co., Ltd.“ Dėl kontaktinės informacijos kreipkitės pas bet kurį „CERAGEM“ distributorių.

Garantinis aptarnavimas

Jūs turite teisę į nemokamą garantinį aptarnavimą, dalių tiekimą ir keitimą tik tuomet ,jei praėjo mažiau nei 2 metai nuo įsigyjimo datos. Garantijos laikas gali būti sutrumpintas iki 1 metų „CERAGEM“ nuožiūra, jei produktas naudojamas ypatingai intensyviai ir(arba) produktas naudojamas komerciniams tikslams bet kokiu būdu.

Negarantinis aptarnavimas

Siekiant sutrumpinti aptarnavimą ir padidinti kliento pasitenkinimą, prašome patikrinti žemiau išvardintas problemas, kurios gali būti išspręstos iki kreipimosi dėl garantinio aptarnavimo. Antraip žemiau išvardintų problemų aptarnavimas Jums gali papildomai kainuoti. Pats produktas gali būti techniškai tvarkingas, todėl įsitikinkite, kad:

  • produktas buvo įjungtas į elektros tinklą su įtampa ~220V;
  • produkto elektrinės jungtys nebuvo klaidingai prijungtos;
  • produktu naudojotės teisingai, vadovaudamasis vartotojo instrukcija.

Apribojimai

Pirkėjas pats yra atsakingas dėl žalos produktui, jeigu:

  • neįgaliotas arba nedirbantis kompanijoje žmogus bandė reguliuoti arba modifikuoti produktą;
  • pirkėjas bandė išrinkti arba perdaryti produkto detales;
  • žala buvo padaryta dėl neteisingo naudojimo, perkrovos, arba aplaidaus elgesio su produktu arba jo detelėmi;.
  • žala atsitiko dėl stichinių nelaimių arba nenugalimos jėgos;
  • jei išorinės detalės, kaip paviršiai, dangteliai, pusiaujo diržas ir kt. susidėvėjo dėl reguliaraus naudojimo natūraliu būdu.

Garantijos laikas

Garantija įsigalioja nuo įsigyjimo datos, nurodytos pirkimo sąskaitoje ir (arba) pirkimo – pardavimo sutartyje. Garantija galioja tik pirminiam pirkėjui ir nėra perduodama kitam asmeniui, kuris pasekoje įsigyja produktą iš pirminio pirkėjo.

Jei garantijoje nėra nurodyta kitaip, firma „CERAGEM“ neteikia jokių papildomų garantijų nei pardavėjo vardu, nei bet kokio kito įgalioto asmens vardu, taip pat nepratęsia garantijos laiko ilgesniam nei aukščiau nurodytam laikotarpiui.

Noriu konsultacijos

Tel. 8-5 2778189
Mob. 8 615 23 862
El. paštas: ceragem.centras@gmail.com


This will close in 0 seconds